Novinka

BERGMAN 100 1918–2018

  • 05. 12. 2017, 13:50

O PROJEKTU 

Projekt Bergman 100 vzniká jako spolupráce několika různých institucí, které spojuje zájem o dílo a odkaz jednoho z nejvýznamnějších filmařů všech dob - švédského režiséra Ingmara Bergmana. Cílem projektu je najít společné zastřešení pro odlišně pojaté akce, které se rozhodly uctít významné výročí. Pod hlavičkou Bergman 100 se tak spojují aktivity Velvyslanectví Švédska, filmových distributorů, festivalů i filmové a divadelní školy. Dědictví Ingmara Bergmana pro českou kulturu je natolik významné, že si nejen zaslouží být připomínáno v rámci významného jubilea, ale aktivně udržováno, kultivováno a aktualizováno v kulturní paměti. Pod textovým logem, které spojuje bergmanovské oslavy na celém světě, tak najdete filmové projekce, divadelní inscenace, přednášky i výstavy.

Rok 2018 je rokem Ingmara Bergmana.

Ingmar Bergman (1918 – 2007)

patří bezpochyby mezi nejznámější švédské osobnosti. Není jen nejpřednějším tvůrcem švédského filmu, ale je obecně považován za jednu ze zásadních osobností celé historie kinematografického umění. Řadí se do poměrně malé, exkluzivní skupinky filmařů – Fellini, Antonioni, Tarkovski – jejichž příjmení jen málokdy potřebuje upřesnění křestním jménem: „Bergman“ je koncept, jakási obchodní známka sama o sobě.

Bergmanova kariéra filmového tvůrce je jedinečná už svým rozsahem. Od svého režisérského debutu v Krizi (Kris, 1946) až k Fanny a Alexandrovi (Fanny och Alexander, 1982) stihl natočit více jak čtyřicet filmů, mezi nimi takové, jako jsou kupříkladu Večer kejklířů (Gycklarnas afton, 1953), Sedmá pečeť (Det sjunde inseglet, 1957), Lesní jahody (Smultronstället, 1957), Mlčení (Tystnaden, 1963) a Persona (Persona, 1966), které jsou považovány za absolutní klasiku filmového plátna. Co je ale na Bergmanovi skutečně unikátní a co mu dopomohlo ke světové slávě, je jeho schopnost využít masmédium filmu, které je zároveň průmyslem i uměním, jako hluboce niternou formu vyjádření, schopnou stejně dobře zachytit hmatatelnou dějovou linii jako existenciální a psychologické problémy.

Paralelně se svou filmovou dráhou Bergman rovněž působil v oblasti divadla, kde režíroval nespočet her ve Švédsku i v zahraničí. Svou kariéru divadelního režiséra započal již jako mladý student a zůstal jí věrný až téměř do posledních let svého života. S divadlem se rozloučil poslední inscenací v roce 2002. „Z divadla mě budou muset vynést nohama napřed,“ vyjádřil se Bergman.

PROGRAM

VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ

Leden 2018, Kino Aero

Výstava představí v rámci nastávajícího výročí (100. let od narození) dvacet plakátů k filmům legendárního švédského režiséra Ingmara Bergmana. Výběr plakátů kompiluje jak návrhy československých autorů k filmům uvedených v domácích kinech do roku 1989 tak i plakáty polských a německých tvůrců.

Josef Vyleťal pro plakát k filmu Mlčení použil výřez z obrazu Salvatora Dalího a vytvořil svůj tradičně expresivní, surreálný plakát. Milan Grygar se naopak spokojil s minimalistických detailem hodin k Lesním jahodám. Bergmanovy filmy doprovodili další významní domácí afišisté jako Jiří Šalamoun (Hanba), Libor Fára (Scény z manželského života) a Karel Vaca (Úsměvy letní noci). Tuto kolekci pak zajímavě doplňuje studentský filmový plakát Petra Korunky z roku 2006 (Mlčení).

Polské filmové tvůrce pak ve výběru zastupují Stasys Eidrigevicius a Wieslaw Walkuski (Fanny a Alefander, Ze života loutek). Německou plakátovou školu reprezentuje pak jeden z nejoceňovanějších německých grafiků Hans Hillmann a to plakáty k filmům Lesní jahody, Rituál a Večer kejklířů.

Uváděné filmy:

Sedmá pečeť

 


SCANDI

1. – 4. února 2018, Praha a regiony

Projekt Bergman 100 oficiálně startuje na festivalu současného severského filmu Scandi. Ve speciální sekci uvede pět filmů Ingmara Bergmana, které vybrali dramaturgové Be2Can Aleš Stuchlý a Vít Schmarc. Diváci tak budou mít po několika letech možnost zhlédnout v kině bergmanovské klasiky Mlčení, Fanny a Alexandr, Scény z manželského života a Podzimní sonáta. Celý festival otevře slavnostní projekce filmu Persona v kině Světozor promítaná z 35mm kopie. “Na jednom břehu vidíme Bergmanovy filmy – a na tom druhém Personu. 

Záměrně jsme jako zahajovací film Scandi vybrali Bergmanův nejhlubší a formálně nejradikálnější snímek, který ani po padesáti letech od svého vzniku neztratil nic ze své naléhavosti,” zdůvodňuje výběr Aleš Stuchlý.

Uváděné filmy:

Persona

Podzimní sonáta

Scény z manželského života

Mlčení

Fanny a Alexandr

 


ÚSMĚVY LETNÍHO BERGMANA

Léto 2018, Zahrada švédského velvyslanectví

Pro tři letní večery se zahrada velvyslanectví s údajně nejhezčím výhledem na Prahu výjimečně otevře veřejnosti a v improvizovaném letním kině představí velvyslankyně Viktoria Li svůj výběr Bergmanových filmů. Lesní jahody se v originále jmenují Smultronstället. To slovo chápe každý Švéd – znamená místo, kam se člověk rád vrací, kde hledá svůj klid a čas na rozjímání a které má ostatním zůstat skryto. S filmy Ingmara Bergmana se zahrada ambasády takovým smultronställe snad pro mnohé stane.


LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA

27. července – 5. srpna 2018, Uherské Hradiště

44. Letní filmová škola připravuje největší bergmanovskou přehlídku roku. Během deseti dnů promítne 14 celovečerních filmů a tři dokumenty, mapující jak klíčová témata Bergmanovy tvorby, tak jeho působení ve filmu, divadle i televizi. Promítané snímky doprovodí významná švédská historička a autorka první bergmanovské monografie Mareet Koskinen a režisérova "pravá ruka", Katinka Farago, která s ním spolupracovala po tři desetiletí. Součástí bergmanovského programu na LFŠ bude i výstava.


BE2CAN

3. – 9. října 2018, Praha a regiony

Tematická sekce Be2Can se zaměří na vztah Ingmara Bergmana s nejvýznamnějšími evropskými festivaly a prozkoumá postavení jeho filmů v dramaturgii  festivalů v Berlíně a Cannes, podobně jako jejich dobový přínos evropské kinematografii. Vedle projekcí sedmi filmů proběhne i odborný panel a přednáška. 

Uváděné filmy:

Úsměvy letní noci 

Sedmá pečeť 

Pramen panny 

Šepoty a výkřiky 

Než se rozední 

Jako v zrcadle 

Lesní jahody 


BERGMANOVSKÝ DIVADELNÍ TÝDEN

Říjen 2018

V Divadle Kolowrat proběhne v říjnu 2018 Bergmanovský divadelní týden, v rámci kterého vzniknou dvě nové bergmanovské inscenace a proběhne řada přednášek a diskusí na téma Ingmar Bergman a (české) divadlo. Tento "týden" se připravuje ve spolupráci Divadelní fakultou AMU a pod záštitou a za podpory rodu Kolowrat-Krakowští.


SKANDINÁVSKÝ DŮM

Červen - říjen 2018

Skandinávský dům chystá v rámci oslav Bergman 100 několik odborných akcí, které by měly ikonu švédského filmu představit očima expertů. Dokument švédského novináře českého původu Hynka Palase Trespassing Bergman či diskuze s překladateli a filmovými kritiky se uskuteční v Praze a Brně.

ORGANIZÁTOŘI

Be2Can Distribution

Filmově distribuční label společnosti Film Europe, který se orientuje výhradně na artovou a festivalovou kinematografii. Orientuje se především na hlavní soutěže festivaů v Berlíně, Benátkách a Cannes. Klade důraz na eventovou a tzv. multi-platformovou distribuci, tedy šíření filmů nejen v kinech, ale i prostřednictví VOD, výběrové DVD edice a placených televizních kanálů.


Velvyslanectví Švédska

Švédsko zřídilo svůj první zastupitelský úřad v Praze roku 1921. Vedle konzulárních, politických a protokolárních funkcí má velvyslanectví za úkol posilovat vzájemné česko-švédské vztahy, starat se obraz Švédska, jeho hodnot a kulturních tradic v Česku a podílet se na kulturní výměně mezi oběma zeměmi.


Asociace českých filmových klubů

Asociace českých filmových klubů sdružuje na 100 filmových klubů v České republice, Vedle podpory jejich činnosti se věnuje zejména distribuci a to jak filmových novinek, tak klasických snímků, které v restaurované podobě uvádí do kin pod značkou Projekt 100. AČFK je také českým zástupcem v mezinárodním vzdělávacím programu CinEd. Nejvýraznější aktivitou Asociace a vyvrcholením její celoroční činnosti je pak Letní filmová škola Uherské Hradiště, největší nesoutěžní festival v ČR, který svědomitě pečuje o filmové zdraví svým návštěvníků.


Ústav scénické tvorby DAMU

Ústav teorie scénické tvorby DAMU je vědeckovýzkumné a uměleckovýzkumné pracoviště Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, které sdružuje pedagogy, studenty i profesionální divadelníky při zkoumání scéničnosti a scénovanosti dnešní doby zahlcené technickými médii. Vedle doktorského studijního programu Scénologie se věnuje vydávání odborných publikací v edici Disk, kde zájemci o historii a teorii nejen divadla, ale i dalších scénických umění najdou díla domácích odborníků, ale také překlady významných spisů klasického i moderního divadla. Organizuje přednášky a konference a podílí se také na uměleckých aktivitách svých doktorandů a spolupracovníků.


Skandinávský dům

Skandinávský dům, z. s., je českou neziskovou organizací, která plní roli institutu zaměřeného na prezentaci kultury zemí evropského Severu. Za tímto účelem pořádá literární akce (křty novinek, setkání se spisovateli, besedy s odborníky), filmová promítání, odborné a populární přednášky, výstavy výtvarného umění, koncerty a další tematicky zaměřené společenské, vzdělávací a osvětové aktivity, mezi které patří také provoz informačních webových stránek, stránek na sociálních sítích a Knihovny Skandinávského domu se specializovaným fondem severských literatur.

 

Galerie