Novinka

Dokument Cesta času: vize Terrence Malicka o vzniku a vývoji života na Zemi

  • 24. 08. 2017, 10:49

Jeden z nejvýznamnějších amerických nezávislých režisérů Terrence Malick se v esteticky dokonalém dokumentu Cesta času věnuje vzniku, vývoji a zániku vesmíru, životnímu cyklu sluneční soustavy a zrodu organizmů až po formování lidské civilizace. Snímek vznikal bezmála 40 let a podílela se na něm celá řada významných osobností vědeckého světa. Film doprovází uhrančivý hlas slavné herečky Cate Blanchett, který divákům klade otázky, jež lidstvo provází od nepaměti. Unikátní snímek Cesta času přichází 31. srpna do kin a bude 1. a 2. září unikátně promítán v kopuli brněnské Hvězdárny. Ambasadory filmu se stali manželé Šponerovi, kteří se dlouhodobě věnují tématu původu života.

Terrence Malick pokračuje v ohledávání kořenů existence člověka, které dostalo jasnou podobu v ceněném filmu Strom života. Jeho nejnovější film Cesta času mapuje historii našeho Vesmíru od jeho prvopočátku až po jeho zánik. V tomto časovém rámci snímek zobrazuje vznik a vývoj života na planetě Zemi a pokouší se zprostředkovat odpovědi na řadu fundamentálních otázek. První otázkou je samotná identita a podstata přírody. Na pozadí úchvatných obrazů proudící sluneční energie film vysvětluje, že energie je přítomna ve Vesmíru od samotného okamžiku jeho zrození a postupně se řadou kroků transformuje na hmotu. Divák také dostává možnost cestovat prostorem a časem pomocí fascinujících obrazů z Hubbleova teleskopu. Sledujeme formování galaxií, hvězd a nakonec planetárních systémů. Následně se film zaměřuje na vznik planety Země a její geologický život. Provede diváka i fascinujícím světem biologické evoluce a obdobím moderní evoluce.

Ani lidé nejsou z filmu vyloučeni. Malick přivádí publikum na cestu, kterou člověk ušel od období lovu přes formování rodiny až po rozvoj rituálu a duchovna. Nevyhýbá se ani kontrastním polohám, když kombinuje záběry z nádherné přírody z celého světa a obrazy stísněného městského prostoru.

Ambasadoři - prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. a Judit Šponerová, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR

Na tvorbě unikátního dokumentu se podílela celá řada významných osobností vědeckého světa – paleontologové, biologové, astrofyzici z prestižních pracovišť po celé Zemi. Tématu původu života se v České republice věnují Judit a Jiří Šponerovi, kteří se stali ambasadory filmu Cesta času. Hlavní výzkumné téma manželů Šponerových týkající se původu života je vysvětlení samovolného vzniku prvních genetických molekul schopných samostatné darwinistické evoluce na planetě Zemi před 4 miliardami let. Manželský pár nastínil v prestižních vědeckých časopisech teorii, která vysvětluje vývoj života na Zemi z molekuly jednoduché organické sloučeniny, z formamidu. "Téma Cesty času nás fascinuje z úplně stejného důvodu jako Terrence Malicka, jen s tím rozdílem, že umělec o něm může natočit film, a vědec, má-li to štěstí, může ho zkoumat,” říkají manželé Šponerovi. Oba vědci se zúčastní slavnostní premiéry filmu 31. srpna v kině Lucerna a 1. září ve Planetáriu Brno, kde bude snímek v plné kvalitě promítán na kopuli hvězdárny. Po skončení projekce s nimi bude následovat Q&A.

O Terrenci Malickovi

Terrence Malick se řadí mezi tvůrce se zásadním vlivem na současnou podobu nezávislého filmu. Jeho výrazně metafyzické snímky, které vynikají brilantní kamerou a úzkým sepětím člověka a krajiny, patří ke klasikám americké kinematografie a inspirovaly celou řadu mladších tvůrců. Absolvent Harvardu v oboru filozofie se přitom prosazoval pomalu a složitě, nicméně už jeho rané filmy – „zabijácká“ roadmovie Zapadákov a drsná romance Nebeské dny – prezentují autora s ucelenou a originální poetikou. Dlouhou tvůrčí odmlku v 70. a 80. letech zčásti způsobilo zklamání z neúspěšné přípravy „vesmírné epopeje“ Qasida. K její realizaci nakonec došlo až v roce 2016 – pod názvem Cesta času.

Profil manželů Šponerových

prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. - Vedoucí oddělení Struktury a dynamiky nukleových kyselin Biofyzikálního ústavu Akademie věd České Republiky v Brně. Vede rovněž společný vědecký tým v rámci Regionálního centra pokročilých materiálů a technologií Univerzity Palackého v Olomouci a působí i na Masarykově univerzitě v Brně. Patří mezi celosvětově nejcitovanější české vědce a spolupracuje s desítkami zahraničních laboratoří. Zabývá se studiem strukturní dynamiky, biologickou funkcí a evolucí molekul DNA a RNA pomocí nejmodernějších počítačových a teoretických metod. Interdisciplinární výzkum mu umožňuje počítačová chemie, na jejímž vývoji se v oblasti studia nukleových kyselin podílel. V roce 2014 obdržel ocenění Praemium Academiae, kterou Akademie věd ČR podporuje práci excelentních vědců.

Judit Šponerová, Ph.D. - Je vedoucí vědeckou pracovnicí Biofyzikální ústavu Akademie věd České Republiky v Brně. Zabývá se teoretickým a experimentálním modelováním problémů týkajících se původu života na Zemi a je zakladatelkou tohoto oboru v České Republice. Je autorkou sedmi desítek odborných článků v mezinárodních časopisech a monografiích.

Vizuály a trailer: https://fecz.capsa.cz/?slozka=72

_________________________________________________________________________________

Facebook event Praha: https://www.facebook.com/events/220059531855438/?fref=ts

Facebook event Brno: https://www.facebook.com/events/1489771554413158/?fref=ts

_________________________________________________________________________________

Web Film Europe: www.filmeurope.cz

Facebook Film Europe: https://www.facebook.com/FilmEuropeCZ/

Web Be2Cab: http://www.be2can.eu/

Facebook Be2Can: https://www.facebook.com/Be2CanFestival/

_________________________________________________________________________________

Galerie