Objednat projekci O filmu

Lekce

Přílohy

Partneři

Radio Wave Film Europe Channel
CSFD Film Europe

Lekce

(Urok)

Cena Kutxa pro nejlepší mladé režiséry, MFF San Sebastian 2014, Cena pro nejlepší mezinárodní debut, MFF Göteborg 2014
Bulharsko, Řecko 2014 do 15 let nevhodné 111min.
  • 31. 03. 2016
  • Drama

„Jakou cenu má morálka?”

Úsporné a intenzivní sociální drama o učitelce, jejíž život obrátí naruby manželův dluh.

Naděžda pracuje jako učitelka na malém bulharském městě. Je nespokojená v práci i ve svém osobním životě. Když ve škole dojde k drobné krádeži, rozhodně se svým žákům dát malou lekci z morálky, v níž sama neotřesitelně věří. Její víru ale podrobí tvrdému testu dluh nezodpovědného manžela, který Naděždinu existenci změní v houževnatý zápas s jediným cílem – zachránit rodinu. Překážky jsou ale tak velké, že k jejich překonání bude nejspíš nutné morálku upozadit.

Kristina Grozeva,
Petar Valchanov
Margita Gosheva, Ivan Barnev, Ivanka Bratoeva, Ivan Savov, Deya Todorova
Kristina Grozeva,
Petar Valchanov
Krum Rodriguez
Petar Valchanov